ἀμφικέλεμνον

ἀμφικέλεμνον
Grammatical information: m. or n.
Meaning: · ἀμφιβαρες· οἱ δε τὸν βασταζόμενον ὑπὸ δύο ἀνθρώπων δίφρον, ἄλλοι δε ἀμφίκοιλον ξύλον. H.
Other forms: ἀμφικελεμνίς· κατ' ὀβελῶν περικρέμασις ἰσορρόπως H.
Dialectal forms: Myc. opikereminijapi instr. pl. \/opi-kelemniāphi\/ part of a chair (connection with κρεμάννυμι, as -κρημν-, is impossible, s. κρημνός).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: By Fur. 245 connected with κελέοντες (s.v.). This seems quite possible; only he assumes a variation \/Ϝ-, but one might rather assume a suffix -μν- beside another formation.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.